Kreditas studentams su valstybės garantija

DnB NORD bankas kviečia Jus pasitarti dėl finansinių sąlygų, sužinoti jų teikiamus privalumus, kad galėtumėte pasirinkti sau naudingiausią sprendimą.

DnB NORD bankas studentams teiks paskolas:

 • Studijoms: kreditas studijų kainai sumokėti bus išmokamas dviem dalimis – už rudens semestrą, ne vėliau kaip per tris dienas nuo sutarties pasirašymo, ir už pavasario semestrą, ne vėliau kaip iki pavasario semestro pabaigos Bankas perves pinigus į mokslo įstaigos sąskaitą.
 • Gyvenimo išlaidoms: paskolą bankas perves kas mėnesį į asmeninę studento sąskaitą.
 • Dalinėms studijoms užsienyje apmokėti pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Bankas perves pinigus į asmeninę studento sąskaitą.Teisę gauti valstybės remiamus kreditus turi Lietuvos valstybinių ir nevalstybinių mokslo ir studijų institucijų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

Kreditas teikiamas litais arba eurais.

Kreditų sąlygos:

Paskolos valiutaLTL arba EUR
Marža paskoloms litais, %1,9
Marža paskoloms eurais, %1,9
Sutarties administravimo mokestis, Lt
Sutarties sąlygų keitimo mokestis, Lt100 Lt (fiksuotas)
Delspinigiai, %0,07 (už kiekvieną pradelstą dieną)
Kiti mokesčiai20 Lt*
Paskolos kainos metinė norma paskoloms litais**, %4,21
Paskolos kainos metinė norma paskoloms eurais**, %2,8

* Skolų administravimo mokestis, jis mokamas kiekvieną kartą už susidariusią skolą.
** Paskolos kainos metinė norma apskaičiuota remiantis 2010 m. vasario mėn. duomenimis.

PASKOLŲ IŠMOKĖJIMAS:

 • paskola studijų kainai sumokėti – pervedama litais į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą kiekvieną semestrą lygiomis dalimis: ½ paskolos sumos rudens semestrą ir ½ paskolos sumos – pavasario semestrą. Paskolos dalis už rudens semestrą pervedama per 3 darbo dienas nuo kredito sutarties pasirašymo tarp Banko ir Studento, paskolos dalis už pavasario semestrą pervedama per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo, bet ne vėliau kaip iki tų studijų metų pavasario semestro pabaigos;
 • paskola gyvenimo išlaidoms – pervedama paskolos valiuta į paskolos gavėjo sutartyje nurodytą einamąją s-tą lygiomis dalimis kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki
  tų studijų metų liepos 1 d., baigiamųjų kursų studentams paskola išmokama lygiomis dalimis kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki studijų baigimo;
 • paskola dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis – pervedama visa iš karto paskolos valiuta į paskolos gavėjo sutartyje nurodytą einamąją s-tą.

PALŪKANŲ MOKĖJIMAS:

Už paskolas palūkanos skaičiuojamos nuo išmokėtos ir negrąžintos paskolos dalies. Yra 3 palūkanų apmokėjimo būdai:

 1. Visas palūkanas už paskolą moka studentas savo lėšomis;
 2. Jeigu paskola skirta studijų kainai sumokėti ir studentas atitinka Apraše nustatytus kriterijus, jis gali pretenduoti į dalinį palūkanų kompensavimą. Tokiu atveju 5 proc. palūkanų bankui moka studentas, o Studijų Fondas moka likusią dalį jei tokia yra. Palūkanas už studentą Fondas moka tol, kol studentas mokosi.
 3. Apraše nustatytais atvejais studentams gali būti skirtas visiškas palūkanų, skaičiuojamų studijų metu, kompensavimas valstybės lėšomis

PASKOLŲ GRĄŽINIMAS:

 • Paskolos grąžinamos tik lygiomis dalimis (linijiniu būdu).
 • Paskolos gavėjas Paskolas pradeda grąžinti ne vėliau kaip per 12 mėn. nuo studijų baigimo (nutraukimo) arba paskolos gavėjo išbraukimo iš studentų sąrašų ir grąžina ne vėliau kaip per 15 metų nuo paskolos grąžinimo pradžios.
 • Paskolos gavėjas gali grąžinti Paskolą pirma laiko, t.y. nepasibaigus paskolos grąžinimo terminui. Mokestis už prieš terminą grąžinamą Paskolą ar jos dalį netaikomas.
  Taip pat DnB NORD bankas rekomenduoja pasidomėti specialiu paslaugų paketu.Jei turite klausimų, skambinkite tel. 1608 arba užpildykite Registraciją konsultacijai.

Daugiau: https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/vrpaskolos

Kreditas studentams su valstybės garantija
Į viršų