LTL
EUR

Euro skaičiuoklė

Oficialus euro ir lito keitimo santykis: 1 EUR = 3,45280 LTL                                     

Sužinoti daugiau

Tarptautinis mokėjimo pervedimas

Tarptautinis mokėjimo pervedimas – lėšų eurais ar kita užsienio valiuta pervedimas iš mokėtojo sąskaitos DNB banke į gavėjo sąskaitą, esančią kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje užsienio šalyje.

Tarptautinių mokėjimo pervedimų rūšys:

SEPA (angl. Single Euro Payments Area) mokėjimo pervedimai. Tai standartizuoti tarptautiniai pavedimai eurais į ES šalis, Norvegiją, Islandiją, Lichtenšteiną, Šveicariją ir kitas SEPA šalių klasifikatoriuje išvardintas šalis. Daugiau informacijos apie šiuos mokėjimus rasite čia.

Pervedimai DNB grupės viduje. Tai labai skubūs tarptautiniai pervedimai, kurių mokėtojas ir gavėjas yra DNB grupės banko ar banko partnerio klientas. Mokėtojui ir gavėjui, priklausantiems vienai įmonių grupei, turintiems sąskaitas DNB grupėje taikomos ypatingai palankios mokėjimų pervedimų sąlygos. Daugiau informacijos apie šiuos mokėjimus rasite čia.

Įprasti tarptautiniai mokėjimo pervedimai. Tai pervedimai, naudojami pervesti lėšas įvairiomis valiutomis kone visose pasaulio šalyse esantiems mokėjimo paslaugų teikėjams. Lėšos gali būti pervestos per dvi ar daugiau darbo dienų (paprastas pervedimas), kitą darbo dieną (skubus pervedimas) arba tą pačią banko darbo dieną (labai skubus pervedimas). Pinigai pervedami per korespondentines sąskaitas bankuose korespondentuose, todėl norint atlikti kokį pervedimą rekomenduojama žinoti gavėjo banko-korespondento atitinkama valiuta rekvizitus (pavadinimą, SWIFT (BIC kodą, adresą). Šiems mokėjimams papildomai gali būti taikomi Banko kainyne nenumatyti banko korespondento mokesčiai.

Tarptautinių pervedimų inicijavimo būdai klientams

Lėšų pervedimą užsienio valiuta į užsienį galite atlikti:

  • prisijungę prie DNB banko internete– meniu „Bankas“ skiltyje „Mokėjimai“ pasirinkite „Tarptautinis“ ir priklausomai nuo vykdomo pavedimo rūšies pasirinkite „Mokėjimas eurais į Europos ekonominės erdvės šalis (SEPA)“ arba „Kitas mokėjimas užsienio valiuta“;
  • atvykę į artimiausią klientų aptarnavimo padalinį ir pateikę užpildytą mokėjimo nurodymą.

AB DNB bankas nevykdo mokėjimų, jei nors vienai sandorio šaliai yra taikomos šalies ar tarptautinės sankcijos.

Ar informacija, pateikta šiame puslapyje, yra naudinga?
Ką, jūsų nuomone, reikėtų keisti ar papildyti?
Siųsti