Tarptautinis pinigų pervedimas

Tarptautinis mokėjimo pervedimas – lėšų užsienio valiuta pervedimas iš mokėtojo sąskaitos DNB banke į gavėjo sąskaitą, esančią kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje užsienio šalyje.

Tarptautinių mokėjimo pervedimų rūšys:

SEPA (angl. Single Euro Payments Area) mokėjimo pervedimai. Tai standartizuoti tarptautiniai pavedimai eurais į ES šalis, Norvegiją, Islandiją, Lichtenšteiną, Šveicariją bei Monako kunigaikštystę. Daugiau informacijos apie šiuos mokėjimus rasite čia.

Pervedimai DNB grupės viduje. Tai labai skubūs tarptautiniai pervedimai, kurių mokėtojas ir gavėjas yra DNB grupės banko ar banko partnerio klientas. Mokėtojui ir gavėjui, priklausantiems vienai įmonių grupei, turintiems sąskaitas DNB grupėje taikomos ypatingai palankios mokėjimų pervedimų sąlygos. Daugiau informacijos apie šiuos mokėjimus rasite čia.

Įprasti tarptautiniai mokėjimo pervedimai. Tai pervedimai, naudojami pervesti lėšas įvairiomis valiutomis kone visose pasaulio šalyse esantiems mokėjimo paslaugų teikėjams. Lėšos gali būti pervestos per dvi ar daugiau darbo dienų (paprastas pervedimas), kitą darbo dieną (skubus pervedimas) arba tą pačią banko darbo dieną (labai skubus pervedimas). Pinigai pervedami per korespondentines sąskaitas bankuose korespondentuose, todėl norint atlikti kokį pervedimą rekomenduojama žinoti gavėjo banko-korespondento atitinkama valiuta rekvizitus (pavadinimą, SWIFT (BIC kodą, adresą)).

Vykdant įprastus tarptautinius mokėjimo pervedimus klientai gali pasirinkti tris mokesčių tipus:

OUR – už tarptautinį mokėjimo pervedimą mokėtojo ir gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjams moka tik mokėtojas.
SHA – už tarptautinį mokėjimo pervedimą mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjui moka mokėtojas, gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui moka gavėjas.
BEN – už tarptautinį mokėjimo pervedimą mokėtojo ir gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjams moka tik gavėjas.

Daugiau informacijos apie tarptautinių mokėjimo pervedimų įkainius ir jų taikymą rasite čia.

Tarptautinių pervedimų inicijavimo būdai klientams

Lėšų pervedimą užsienio valiuta į užsienį galite atlikti:

  • prisijungę prie DNB banko internete– meniu „Bankas“ skiltyje „Mokėjimai“ pasirinkite „Tarptautinis“ ir priklausomai nuo vykdomo pavedimo rūšies pasirinkite „Mokėjimas eurais į Europos ekonominės erdvės šalis (SEPA)“ arba „Kitas mokėjimas užsienio valiuta“;
  • atvykę į artimiausią klientų aptarnavimo padalinį ir pateikę užpildytą mokėjimo nurodymą.

AB DNB bankas nevykdo mokėjimų, jei nors vienai sandorio šaliai yra taikomos šalies ar tarptautinės sankcijos.

Ar informacija, pateikta šiame puslapyje, yra naudinga?
Papildomos pastabos
Siųsti