Pinigų plovimo prevencija

Kas yra pinigų plovimas?

Pinigų plovimas yra veiksmai, kuriais siekiama įteisinti nusikalstamu būdu įgytus pinigus ar kitą turtą arba nuslėpti jų kilmę. Šiuos veiksmus dažniausiai atlieka narkotikų prekeiviai, plėšikai, teroristai, įsilaužėliai, mokesčių grobstytojai, kontrabandininkai, kyšininkai ir su jais susiję asmenys.

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas

2008 m. pradžioje įsigaliojo naujas Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas. Jis nustato, kokių prevencinių priemonių ir kada privalo imtis bankai ir kiti subjektai, kad užkirstų kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui. Įstatymas įpareigoja banką tam tikrais atvejais nustatyti kliento tapatybę.

Pinigų plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimą banke reglamentuoja Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tvarka, kurios paskirtis yra supažindinti banko darbuotojus su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonėmis bei tinkamai jas vykdyti.

Visi AB DNB banko struktūriniai padaliniai privalo laikytis Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tvarkos AB DNB banke.

Kodėl bankai klausia?

Bankas privalo vadovautis principu „Pažink savo klientą“. Tai reiškia, kad banko tarnautojai turi suprasti kliento veiksmus. Norėdami pažinti klientą bei jo veiklos pobūdį, bankas prašo klientų užpildyti fizinio ar juridinio asmens klausimyną.
Jei klientas nori atlikti neįprastą piniginę operaciją ar bankui neaiškus operacijos tikslas, banko tarnautojai privalo pateikti klientui klausimų, susijusių su piniginės operacijos tikslu ar lėšų kilme. Ypatingais atvejais bankas gali paprašyti pateikti sutartis, sąskaitas ar kitus dokumentus, liudijančius kliento paaiškinimus.

Bendravimas ir informacija

Bankas saugo visą kliento pateiktą informaciją, susijusią su jų tarpusavio dalykiniais ryšiais. Apie pasikeitusius bet kokius duomenis klientas privalo pranešti bankui. Visą dalykinių santykių su klientu laikotarpį bankas privalo tikrinti, ar pateikti duomenys ir dokumentai tikri ir tikslūs, stebėti kliento dalykinius santykius.

Operacijų atlikimo reikalavimai

Prieš atlikdamas piniginę operaciją, bankas turi nustatyti kliento tapatybę ir patikrinti, ar sandoriai atitinka:

  • kliento veiklos sritį,
  • įprastą bendradarbiavimą su banku

Jei operacija neatitinka šitų kriterijų, bankas privalo patikrinti šioje operacijoje panaudotų lėšų kilmę.

Tikrasis naudos gavėjas

Bankas privalo nustatyti tikrąjį naudos gavėją. Tikrasis naudos gavėjas yra fizinis asmuo, kontroliuojantis juridinio asmens valdymo organus, arba asmuo, kurio interesais ar naudai atliekama banko operacija.

Jei atsisakoma pateikti informaciją arba pateikiama neteisinga informacija

Jeigu klientas atsisako pateikti bankui prašomą informaciją apie lėšų ar kito turto kilmę (arba kitus papildomus duomenis), bankui draudžiama atlikti piniginę operaciją ir jis gali nutraukti sandorius arba dalykinius santykius su klientu.
Jei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu, galima daryti prielaidą, kad yra galimybė plauti pinigus, bankas privalo informuoti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.
Jei bankas nesilaiko teisės aktų, reglamentuojančių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, minėtoji finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba gali imtis sankcijų, o užsienio valstybės gali rekomenduoti savo kredito įstaigoms nutraukti santykius su tuo banku.

Kontrolė

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, siekdama užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui, kontroliuoja bankų ir jų klientų santykius.

Į viršų